بسم الله الرحمن الرحیم
0
">

متن خوانی عمومی – استاد مقدسی

تصویر شاخص
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته

🔰  دوره ادبیات کاربردی

⭕️ دوره مهارت های متن خوانی و ترجمه (عمومی)

🔅 با عنایات خداوند متعال دوره عمومی مهارت های متن خوانی و ترجمه برگزار گردید.

🔻 هدف از برگزاری این دوره تقویت مهارت متن خوانی و ترجمه بود؛ لذا محور اصلی مطالب مطرح شده، آموزش نکاتی کاربردی در مورد شیوۀ صحیح متن خوانی و ترجمه بود.

🔻 در جلسه اول مقدماتی ضروری برای ورود به کارگاه عملی متن خوانی بیان گردید.

🔻 در ادامه نکاتی مهارتی جهت تقویت توان متن خوانی و ترجمه بیان گردید و هر یک از این نکات به صورت کارگاهی بر روی متنی که در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته بود تطبیق شد.

🔻 در ضمن بیان نکات مهارتی متن خوانی و ترجمه و تطبیق آن بر متن، نکات صرفی و نحوی و لغوی به اندازه گنجایش زمان جلسات بیان گردید.

🔻 همچنین با توجه به ضرورت تسلط بر تجزیه و ترکیب در متن خوانی، نکاتی مهم در تجزیه و ترکیب به صورت عملیاتی تبیین و اجرا گردید.

🔵 پس از دوره عمومی، کارگاه هایی تخصصی برای تقویت توان صرفی و نحوی و لغوی و همچنین متن خوانی متون تخصصی برگزار خواهد شد.

قیمت :

رایگان

سطح آموزش متوسط
دروس: 9 موضوعات: 0 آزمون ها: 0 تاریخ انتشار: 29 فروردین 1401تعداد بازدید: 1429
قوانین و مزایای استفاده
  • تحصیل روشمند
  • آموزش با کیفیت
  • دسترسی دائمی به دوره های ثبت نام شده در پنل کاربری